Turorial per la construcció d'un detector de materials conductors o aïllants.