Continguts, materials i recursos del departament d'arts i humanitats.

Continguts, activitats i recursos didàctics sobre la producció audiovisual a 1BTX.

Aquest curs és pels alumnes que passen un curs o un trimestre fora de l'escola. En ell s'hi recullen els continguts bàsics de 3r ESO en l'àrea de llengua catalana i castellana.

Aquest curs és pels alumnes que passen un curs o un trimestre fora de l'escola. En ell s'hi recullen els continguts bàsics de 2n ESO en l'àrea de llengua catalana i castellana.

Continguts del curs de geografia física de 6è d'educació primària.