Continguts, materials i recursos del Departament de Ciències.

Curs de prova sobre ExeLearning

Aquest curs és pels alumnes que passen un curs o un trimestre fora de l'escola. En ell s'hi recullen els continguts bàsics de 2n ESO en l'àrea de matemàtiques.

Aquest curs és pels alumnes que passen un curs o un trimestre fora de l'escola. En ell s'hi recullen els continguts bàsics de 3r ESO en l'àrea de matemàtiques.