Aquest curs és pels alumnes que passen un curs o un trimestre fora de l'escola. En ell s'hi recullen els continguts bàsics de 3r ESO en l'àrea de llengua catalana i castellana.