Continguts del curs de geografia física de 6è d'educació primària.